مایع دستشویی

مایع دستشویی

تولید مایع دستشویی و مواد شوینده جزء مشاغل سخت به شمار می رود مخصوصا قبلا که وسایل تولید به میزان امروزه مکانیزه نبودند.

مایع دستشویی
مایع دستشویی

تولید مایع دستشویی و مواد شوینده نیاز به استفاده از مواد شیمیایی دارد،
مواد خامی که به طور بالقوه برای سلامتی انسان خطرناک هستند.

 چه زمانی از مایع دستشویی استفاده می کنیم ؟

چه زمانی از مایع دستشویی استفاده می کنیم

در طول زندگی بارها گفته شده است که باید قبل و بعد از خوردن غذا دستان خود را مورد شستشو قرار دهید،
هم چنین بعد از دستشویی و فعالیت هایی که دستان شما با محیط های آلوده تماس می گیرد باید با مایع دستشویی دستان خود را مورد شستشو قرار دهید.
امروزه اگر شما ببینید که کسی دستان خود را با آب و صابون و یا مایع دستشویی می شوید چه واکنشی نشان می دهید؟
آیا تعجب می کنید؟ و یا از خودتان می پرسید، چرا این کار را می کند ؟
این نشان دهنده ایجاد فرهنگ مناسب برای شستشو و استفاده از مایع دستشویی است.

 معنی کثیف چیست؟

در ابتدای کار ما باید از خود بپرسیم، معنی کثیف چیست؟ با صابون چه کار می کنیم ؟
بعضی از اوقات نمونه هایی شامل غذای خشک شده بر روی ظروف
و یا گرد و غبار گلدان روی پوست شما را پوشانده است و این اتفاقی همیشگی است و برای همه انسان ها پیش می آید.
اما همه آن ها با روغن بر روی پوست تمیز شما تزریق می شوند.

معنی کثیف
معنی کثیف

به دلیل این که مولکول های آب بیشتر جذب می شوند، این آلودگی ها سخت است با آب شسته شود.
یکی دیگر از آلودگی های پوستی با نفت است که در این نوع روغن و آب مخلوط نمی شوند ،
بنابراین، کثیفی ها به دو بخش نفتی و غیر نفتی تقسیم می شوند.

این دو دسته آلودگی فقط مربوط به دستان نمی شود.
زمانی که شما در حال شستن ظروف چرب آشپزخانه هستید
مشاهده می کنید که چربی ظروف با آب تنها شسته و تمیز نمی شوند.
بنابراین مجبور به استفاده از مایع ظرفشویی می شوید.
تمامی این اتفاقات به خاطر واکنش های بین ملکولی آب با مواد چرب است.

صابون به هیچ وجه جدید نیست هزاران سال پیش، مردم فهمیدند.

چطور می شود با استفاده از ماده ای عدم انحلال عمیق بین نفت و آب را برطرف کنند،
بنابراین صابون را ایجاد کردند هرچند که اصلا به شکل صابون امروزی و مایع دستشویی متداول نبود.